Styrelsen för Brf Brahegatan 7Några ord från föreningens ordförande Jan Engström. Läs mer här.

Ordförande

Jan Engström

jan.engstrom@hamnplan.se

0705-92 00 92

Ledamot

Catharina Rehnfeldt

catharina@rehnfeldt.se

Ledamot

Jussi Vestberg

jussi.vestberg@filippa-k.se

Sekreterare

Per Jauring

per@jauring.com

Ledamot

Emma Sjölin Eriksson

sjoelinemma@gmail.com