Gemensamma utrymmen

Parkering

Föreningen saknar parkeringsplatser. Boende hänvisas till gatuparkering eller till något av de närliggande garagen i området.


Källarförråd
Föreningens samtliga lägenhetsförråd ligger i källaren och har säkerhetsburar av metall.


Cykelförvaring

Cyklar kan mot en avgift av 50 SEK/ställ/månad parkeras i cykelställen på innergården. Cyklar får endast förvaras på detta sätt eller i egna utrymmen. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera barnvagnar i trapphusen.


Tvättstuga

Föreningen har ingen gemensam tvättstuga.


Innergård

Fastigheten erbjuder en fantastisk innergård med blomstrande grönska, fontän och sittplats.


Sopstation

I sopstationen på innergården kan endast hushållssopor, glasflaskor och tidningar slängas. Övriga sopor hänvisas till stadens sopstationer i närheten. Det finns källsorteringsstation på Nybrogatan.