Dokument


Här finns föreningens revisionsberättelse, årsredovisning och gällande stadgar.

Revisionsberättelse 2021

Årsstämma 2021

Stadgar

Årsredovisnig 2021

Årsredovisnig 2020