Ordföranden har ordet


Sedan vi som bor i huset 2014 tog över styrelseansvaret från det fastighetsföretag som bildat föreningen och sedan arbetat med fastigheten har vi haft några tydliga prioriteringar.


Den första var att få ordning på föreningens ekonomi. Det har vi genomfört genom att:

  • Höja den från början alltför lågt satta avgiften med 10 %
  • Omvandla tidigare uthyrda ytor till bostadsrättsytor
  • Ändra husets uppvärmning till bergvärme 
  • Lägga om föreningens bankfinansiering till lån med bättre villkor. 


Vår avgift är satt med utgångspunkt från att:

  • Vi inte har några intäktsgivande butiksytor 
  • Föreningen vid bildandet belastades med relativt höga lån
  • Fastigheten då vi tog över var eftersatt i ett antal hänseenden
  • Vi vill ha ett vettigt kassaflöde som täcker såväl löpande uppkommande reparationsbehov som medger ett visst sparande.


Vår ambition är att hålla avgiften stabil över tid.


Vår andra prioritering har varit att färdigställa fastigheten funktionellt och utseendemässigt. Huset är 140 år gammalt och med en bevarad känsla av det förra sekelskiftet. Det har alltid haft en känsla av medelklass och alltså inte varit ett exklusivt högreståndshus. Vi försöker inte ta bort det gamla intrycket men vi vill att funktionen ska vara toppmodern. Vi tror att det skapar attraktivitet både för oss som bor i huset, för dem som av olika anledningar säljer sina lägenheter och för dem som köper och flyttar in.


Vår tredje prioritering har varit, och är, att kontinuerligt hålla fastigheten i fullgott skick och därmed ta ansvar för kommande 140 år. Vi tror att den del av Stockholm där fastigheten ligger bara kommer att bli mer och mer attraktiv ju längre tiden går och ju mer staden växer. 


Slutligen så försöker vi så vitt vi kan att skapa trivsel för dem som bor i huset. Vår förening är relativt liten så den lämpar sig väl för att vara en miljö där grannar känner igen varandra utan att det för den skull känns påträngande.


Jan Engström


April 2021