Kontaktinformation

Kontakta föreningen


Postadress

Brf Brahegatan 7
Box 49023
100 28 Stockholm


E-poststyrelsen.brfbrahegatan7@gmail.com

Ekonomisk och teknisk förvaltning


Nabo bistår föreningen med ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel. Det innebär ansvar för avgifter, hyror och redovisning samt för löpande tillsyn av föreningens fastighet som besöks en gång per vecka. De står också efter avrop till förfogande i ekonomiska, tekniska och juridiska frågor.


Kontakta Nabo

OBS! Journumret används endast vid akuta fel med fara för fastigheten, som inträffar utanför kontorstid.


Felanmälan

Tel: 010-288 00 26

E-post: felanmalan@nabo.se

Öppettider: 7.00-16.00


Jour vardagar*

Tel: 010-288 00 26

Öppettider: 16.00-07.00


Jour helger*

Tel: 010-288 00 26

Öppettider: 16.00-07.00


*Ärenden på jourtid debiteras extra.


Avgifter, hyror och kontrakt

Tel: 010-288 00 27

E-post: avgifthyra@nabo.se

Öppettider: 9.00-11.30


Växel

Tel: 010-288 00 00

E-post: info@nabo.se

Öppettider: 07.00-16.00


Felanmälan hiss

Stockholms Hissservice AB

Tel: 08-522 255 66

www.stockholmshiss.se