Frågor & svar om föreningen

Är föreningen äkta?

Ja. Föreningen har endast bostadslägenheter och en klar majoritet av bruksvärdet ägs av fysiska personer.


Godkänns juridisk person som köpare?

Nej.


Tillåts delat ägande?

Ja, för make/partner med minsta ägarandel 25 %.


Tillåts andrahandsuthyrning?

Ja, under begränsad tid om sakligt skäl föreligger. 


Äger föreningen marken?

Ja.


När bildades föreningen?

Föreningen bildades 2012 och köpte fastigheten samma år.


Vad är föreningens namn och organisationsnummer?

Bostadsrättsföreningen Brahegatan 7, 769622-1196.


Hur många lägenheter finns det i föreningen?

Det finns 29 bostadsrättslägenheter. Dessutom innehar föreningen 1 hyresrättslägenhet. 


Finns det några lokaler i föreningen?

Nej.


Planerar föreningen några större renoveringar?

Nej.


När byggdes fastigheten?

1881-1882. Den är därefter kompletterad vid flera tillfällen.


Vilka renoveringar är genomförda och vilket år?

1990-talet Stambyten (delvis). Renovering av fasad mot gård.

2012-2014 Ny fasad mot Brahegatan. Stambyten (återstående). Byte av elstigare. Ny hiss i D-entrén samt ombyggnad av befintlig i B-entrén. Ombyggnad av ett antal lägenheter. Nybyggnad av vindslägenheter. Kompletterande arbeten i fastigheten.

2013 Nybyggnad av balkonger. Ommålning av tak.

2015-2016 Installation av bergvärme. Dränering av innergård. Installation av takvärme. Nya hisskorgar. Renovering av antik entréport.

2016-2017 Nya, sensorstyrda portar i ek och glas mot Brahegatan (1 av 2) samt mot innergård (4 st). Anläggning av trädgård.

2017 Installation av sopanläggning på innergården. 

2017-2018 Omvandling av kontorslokal med underliggande källare till bostadslägenhet.

2020 Installation av belysning i trädgård. Byte av brunnar för dagvattenavlopp samt del av markrör.

2020-2021 Utbyggnad av bostadslägenhet med underliggande källare.

2021 Komplettering av säkerhetsanordningar på tak samt brandsäkerhet i källare.


Vad gäller för parkering?

Föreningen har inga garage- eller parkeringsplatser. På innergården finns numrerade cykelställ vilka kan hyras på årsbasis mot en avgift av 50 SEK/månad/ställ.


Vad har föreningen för gemensamma utrymmen?

Föreningen saknar gemensamma utrymmen utöver innergård med sopstation. Till varje lägenhet hör ett förråd i husets källare.


Planeras några avgiftshöjningar?

Nej, inte under den period som kan överblickas. Uppkommande reparationsbehov beräknas kunna täckas av löpande kassaflöde.


Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, VA, fiber (Stockholms Stadsnät 200 Mbit/sek) samt kabel-TV (Com Hem basutbud)


Tar föreningen ut någon avgift av den som förvärvar en lägenhet?

Ja, överlåtelseavgift, 2,5 % av gällande basbelopp, samt pantsättningsavgift, 1 % av gällande basbelopp per tillfälle.


Till vem skickas ansökan om medlemskap?

Till föreningens förvaltare Nabo med kopia till ordförande.


Vad har föreningen för uppvärmning?

Bergvärme.


Hur ser föreningens lånebild ut?

Föreningen har banklån på SEK 26 400 000 vilket innebär SEK 9 670 per kvm betalande bostadsrättsyta. Lånen löper med varierande löptider och med låga räntor.


Finns det något övrigt att säga?

Varje lägenhetsinnehavare ska teckna bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Denne svarar också för att fungerande brandvarnare finns i lägenheten.